Rusya Federasyonu'nun gümrük bölgesine ithal edilen malların çoğu, sertifikasyon veya izin alma belgelerini ve beraberindeki diğer belgeleri gerektirir. Bu kağıtları hazırlamak -özellikle bunu ilk defa yaparsanız- oldukça zaman alabilir.

Crocus Logistics şirketinin mallarının sertifikalarına güvenerek zamandan ve paradan tasarruf edersiniz. Personelimiz aşağıdaki gibi izinlerin alınmasında yardımcı olacaktır:

 • Devlet sicil kaydı
 • GOST R'e uygunluk belgesi
 • Teknik düzenlemelere uygunluk sertifikası veya beyanı
 • VNIIS (Rusya Bilimsel Araştırma Sertifika Enstitüsü Sertifika) reddetme mektubu
 • Askeri-Teknik İşbirliği Federal Servisi'nden izin
 • Federal Teknik ve İhracat Kontrolü Servisi'nden izin
 • Alkol içeriği ve ozon tüketen maddeler hakkında sonuç belgesi
 • Rusya Federal Gümrük Servisi FTS'nin sınıf kararları
 • Veterinerlik ve bitki sağlığı belgeleri (sertifikalar, ithalat izinleri)
 • Malların maliyeti konusunda uzman görüşleri
 • Kültürel değerli eşyaların ithalatı / ihracatı izni
 • FSB notifikasyonu
 • Menşe Sertifikası (ST-1, genel biçim, handikap A)
 • İhracat kontrolü için bağımsız bir bilirkişi identifikasyon incelemesi (teknoloji) sonucu (ikili amaçlar için)

 

MÜŞTERİ
UYGULAMASI

 

Giriş  

İLETİŞİM BİLGİLERİ

"CROCUS LOGISTIK" + 7 (495) 727 26 49

"KROKUS INTERSERVICE" Tel: +7 (495) 593 43 33, Faks: +7 (495) 593 00 57