Şirketimiz, geçici depolama depolarında depolama, yerleştirme ve işleme ile ilgili olanlar dahil olmak üzere çok çeşitli hizmetler sunmaktadır. OOO Crocus Interservice kendi geçici depolama hizmlerine sahip.  (01.02.2018 tarih ve 10130/200111/10118/6   no'lu sertifikasına sahiptir).

 

Geçici depolama deposunun arazisinde özel buzdolapları faaliyet gösteriyor ve burada inceleme işlemleri yürütülmekte. Bölgede bulunan bitki sağlığı ve veteriner kontrol noktalarının varlığı, ilgili servisler tarafından kontrol edilen ürünlerin hızlı bir şekilde işleme konulmasını sağlamakta.

 

Kalifiyeli personelimiz mümkün olan en kısa süre içinde gerekli tüm belgeleri hazırlar, malların hesaplanmasını sağlar ve gümrük işlemleri üzerinde uygun kontrolü sağlar.

 

Özel yazılımlar, gümrük işlemleri sırasında geçici depolama depolarında bulunan mal ve araçlarla ilgili dosyaların muhafaza edilmesini ve bilgi alışverişini sağlar. Sisteme girmek için benzersiz bir giriş / şifre ile, gerekli belgeleri görüntülemek ve indirmek için gümrük işlemleri sırasında üretilen mal ve araçlarla yapılan işlemleri takip edebilirsiniz.

MÜŞTERİ
UYGULAMASI

 

Giriş  

İLETİŞİM BİLGİLERİ

"CROCUS LOGISTIK" + 7 (495) 727 26 49

"KROKUS INTERSERVICE" Tel: +7 (495) 593 43 33, Faks: +7 (495) 593 00 57