CROCUS LOGISTIK'ın CROCUS Expo'da bünyesinde faaliyet gösteren özel bölümün ana faaliyeti, Moskova ve Rusya'nın diğer bölgelerinde fuar etkinliklerine katılmak için gelen malların işlemlerini yapmaktır.

Söz konusu bölümün özelliği, fuar faaliyetleri alanındaki çalışmaların dar uzmanlaşması sayesinde, ATA karneleri de dahil olmak üzere, geçici mal ithalatı prosedürü kapsamında malların yerleştirilmesinde geniş tecrübe kazanılmış olmasıdır.
Şu anda, Crocus Expo arazisinde fuarlara katılan katılımcıların çoğunluğu Crocus Logistics şirketi tarafından işlemleri yapılmakta.
Ayrıca, Crocus LogisticsOOO, Moskova Ticaret ve Sanayi Odası'nın tam üyesidir.
ATA Karnesi; Uluslararası İthalat Sözleşmesi kapsamında, taraf ülkeler arasında eşyanın gümrük vergisine tabi olmadan geçici kabulüne imkân sağlayan, teminat yerine geçen ve beyanname olarak kabul edilen bir belgedir. Eşyanın gümrükten geçişini kolaylaştırmak ve süresini kısaltmak amacıyla düzenlenen ATA karnesinin varlığında gümrükler ve ithalatçı tarafından başka bir işlem yapılması gerekmemektedir.
A.T.A, “geçici ithalat” anlamına gelen Fransız “Geçici Kabul” ve “Geçici Kabul” ibarelerinin ilk harflerinin kısaltmasıdır.
 
Uluslararası Sistem ATA
ATA sistemi, 28'i AB üyesi olan 75 ülkeyi içermektedir. Rusya Federasyonu, 1995'ten beri ATA karnelerinin geçici ithalatına ilişkin gümrük sözleşmelerine taraf olmuştur.
2012'den bu yana, Rusya'da geçici mal ihracatı için gümrük beyannamesi yerine ATA karnesini kullanmak mümkündür (20 Mayıs 2010 tarihli N 263 tarihli Gümrük Birliği Komisyonu kararı).
 
ATA karnesi kullanmanın avantajları:
 • Gümrük beyannamesinin yerine geçer ve beyan sahibini elektronik beyanname verme gereğinden muaf tutar;
 • Hızlandırılmış gümrük işlemleri sağlar;
 • Gümrük işlemleri dahil gümrük ödemelerinden muaf tutuyor ve gümrük ödemelerinin ödenmesini sağlamak;
 • Gümrük ödemelerinin ödenmesi konusunda uluslararası bir finansal garantidir;
 • Tüm dönem boyunca 10 ülkeye kadar ziyaret imkanı sunar.
Bu nedenle, ATA karnesinin kullanımı, sahibine yalnızca zaman kazandırmakla kalmaz, aynı zamanda bazı durumlarda önemli miktarlara ulaşabilecek finansal kaynakları da sağlar.
 
ATA karnesini almak için gereken belgelerin listesi:
 • ATA karnesi düzenleme talebinde bulunan standart formda bir kapak mektubu (başvuru sahibi kuruluşun başkanının imzası ve mühürü ile);
 • Formdaki teminat beyanı (başvuru sahibi kurumun yöneticisi tarafından imzalanmış ve taşıma sahibinin menfaatlerini temsil etmek için uygun şekilde yetkilendirilmiş kişiler);
 • Başvuru sahibinin yasal statüsünü doğrulayan belgelerin kopyaları:
 • Şirket tüzüğünün kopyası (noter onaylı);
 • Şirket tescil belgesinin kopyası (noter onaylı);
 • ATA karnesi imzalama hakkı ve makbuz ile ilgili tüm işlemlerini yapma hakkı veren bir vekaletname;
 • Malların ithal edildiği / ihraç edildiğine göre başvuru sahibi kuruluşun imzası ve mührü altında imzalanan belgelerin kopyaları (Rus diline çevrilmiş sözleşme, fuara davet vb.);
 • Malların gerçek ticari değerini doğrulayan belgeler: faturanın kopyaları, fatura, fiyat listeleri, malların değerini belirleyen veya onaylayan diğer belgeler (başvuru sahibi kuruluşun yöneticisi ve baş muhasebeci tarafından imzalanmış ve damgalanmış);
 • ATA karnesi kapağının arkasında belirtildiği şekilde malların genel listesi (basılı biçimde). Genel liste İngilizce ve Rusça olarak ayrı ayrı sunulmakta.

 

MÜŞTERİ
UYGULAMASI

 

Giriş  

İLETİŞİM BİLGİLERİ

"CROCUS LOGISTIK" + 7 (495) 727 26 49

"KROKUS INTERSERVICE" Tel: +7 (495) 593 43 33, Faks: +7 (495) 593 00 57